Samarbejdsaftaler

Store Bøgeskov - Blå Anemoner

Vedtægt for samarbejde om kalkning af kirker og kirkegårdsmure m.m. i Ringsted-Sorø Provsti - se vedtægt her

Vedtægt for samarbejdet mellem menighedsrådene i Ringsted-Sorø Provsti om fælles varetagelse og finansiering af en række funktioner - se vedtægt her

Vedtægt for samarbejde med KViST – Folkekirkens Skoletjeneste - Se vedtægt her