Lønninger - Honorarer

Opdateret 3. oktober 2023

Lønninger - honorarer

 

Lønninger 1.10.2023 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger regnskabsfører (godkendt) Provstiudvalget 17.5.2023. Se mere her 

Lønninger er vejledende, jf. beskrivelsen for honorartakster for organister-kirkesanger

Lønninger pr. 1.4.2023 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.10.2022 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.4.2022 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.10.2021 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.4.2021 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.2.2021 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.4.2020 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.10.2019 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.4. 2019 regnskabsfører, Se mere her

Lønninger pr. 1.10.2018 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.4.2018 regnskabsfører. Se mere her

Lønninger pr. 1.12.2017 regnskabsfører. Se mere her...

Lønninger pr. 1.4.2017 regnskabsfører. Se mere her...

Lønninger pr. 1.4.2016 regnskabsfører. Se mere her...

 
 
 
 
 

 Vejledende honorartakster for vikarer i organist- og kirkesangerstillinger pr. 1.4.2021. Se mere her

Vejledende honorartakster for vikarer i organist- og kirkesangerstillinger pr. 1.4.2017. Se mere her...
Vejledende honorartakster for vikarer i organist- og kirkesangerstillinger pr. 1.4.2016. Se mere her...
Vejledende honorartakster for vikarer i organist- og kirkesangerstillinger pr. 1.4.2015. Se mere her...  
Vejledende honorartakster for vikarer i organist- og kirkesangerstillinger pr. 1.4.2014. Se mere her...
Vejledende honorartakster for vikarer i organist- og kirkesangerstillinger pr. 1.4.2012. Se mere her...
Vejledende honorartakster for vikarer i organist- og kirkesangerstillinger pr. 1.4.2010. Se mere her...

De vejledende honorartakster for vikarer i organist- og kirkesangerstillinger er kun til inspiration for det enkelte menighedsråd, idet det udelukkende er det enkelte menighedsråd, der har kompetence til at indgå aftaler vedr. individuelle ansættelsesforhold. Det betyder, at vi i Provstiet ikke kan fastlægge vikarsatser, og heller ikke kan kræve, at vikarsatser godkendes i Provstiet.

Aftale om aflønning indgås således mellem det enkelte menighedsråd og den enkelte vikar.

Vejledende lønoversigter over vikarsatser udgives ikke længere af ministeriet, jf. FLØS NYT april 2012 pkt. 1.